ผู้ป่วยที่มารับบริการของสวนปรุง Skip Navigation Links
หน้าแรก
ฐานข้อมูลExpand  ฐานข้อมูล
Skip Navigation Links
สถิติผู้มารับบริการ
ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย
ผู้ป่วยรับใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน (ราย/วัน)
อัตราการครองเตียง
ช่วงเวลาว่างของเตียง
จำนวนวัน วันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่ใน รพ. (LOS)
เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกตามเขตบริการ
กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง
ปีงบประมาณจน.ผู้ป่วยนอก(ราย)จน.ผู้ป่วยนอก(คน)จน.ผู้ป่วยใน(ราย)จน.ผู้ป่วยใน(คน)
25636,1625,330424418
256267,82319,2605,0444,144
256166,84118,7095,2134,282
256062,87417,7675,3294,312
255960,78917,0285,2624,368
255856,71316,3805,5234,491
255755,88916,2525,3534,422
255657,56216,2825,6864,630
255559,12316,8496,2785,141
255456,82416,5266,1035,043
255358,23316,4086,1875,044
255261,56116,5806,7215,440
255161,58816,5946,7205,483
255060,19016,6936,8235,513
254958,57816,9396,9065,569
254857,44516,9857,2075,806
ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง
ข้อมูล ณ วันที่
 
 
   
 

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel.053-908500 Fax.053-908595 web : www.suanprung.go.th e-mail : suanprung@suanprung.go.th งานคอมพิวเตอร์ 2557