ตารางจองรถ (ต่างจังหวัด)
ตารางจองรถ (ในพื้นที่)
การทำงานของบุคลากร (ในพื้นที่)
การทำงานของบุคลากร (นอกพื้นที่)
ประวัติรถยนต์ส่วนกลาง
   
 
 
  
 
 
 
 
  เกี่ยวกับหน่วยงานยานพาหนะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
 ระยะทางการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ข.ร. ในพื้นที่
ระยะทางการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ข.ร. นอกพื้นที่
 ความพึงพอใจ
 หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 
 
 
 
  ระบบการลาออนไลน์
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
  แฟ้มสะสมงานบุคลากร
  จองห้องประชุมออนไลน์
  ระบบ Intranet
Copyright © 2003 Suan Prung Hospital. All rights reserved.
Any comments and suggestions are welcome to งานคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสวนปรุง