จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามปีงบประมาณ จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามเขตสุขภาพและจังหวัด
ปีงบประมาณจน.ผู้ป่วย SMI-V
2558303
2559652
2560465
2561475
2562472
รวม 2,367
เขตสุขภาพจังหวัดจน.ผู้ป่วย SMI-V
 -15
1เชียงราย266
1เชียงใหม่1,017
1น่าน33
1พะเยา145
1แพร่77
1แม่ฮ่องสอน107
1ลำปาง140
1ลำพูน203
2ตาก56
2พิษณุโลก74
2เพชรบูรณ์11
2สุโขทัย84
2อุตรดิตถ์24
3กำแพงเพชร21
3ชัยนาท2
3นครสวรรค์10
3พิจิตร6
4นครนายก1
4นนทบุรี6
4ปทุมธานี2
4พระนครศรีอยุธยา1
4ลพบุรี5
4สระบุรี3
4อ่างทอง2
5กาญจนบุรี1
5นครปฐม1
5ราชบุรี3
5สมุทรสาคร1
6จันทบุรี1
6ฉะเชิงเทรา2
6ชลบุรี4
6ปราจีนบุรี1
6สมุทรปราการ3
6สระแก้ว1
7กาฬสินธุ์1
7ขอนแก่น4
7ร้อยเอ็ด4
8นครพนม3
8เลย1
8สกลนคร1
8หนองคาย1
8หนองบัวลำภู1
9ชัยภูมิ5
9นครราชสีมา5
9บุรีรัมย์2
9สุรินทร์1
10มุกดาหาร1
10ยโสธร2
10ศรีสะเกษ1
10อุบลราชธานี1
11นครศรีธรรมราช1
11ภูเก็ต1
11สุราษฎร์ธานี2
12นราธิวาส1
12สงขลา2
12สตูล1
13กรุงเทพมหานคร34
13ยะลา1
 รวม 2,406